Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Hel sbwriel wrth ddal bws o le i le / Hop-on hop-off bus litter pick, Nant Peris i/to Beddgelert

Ymunwch â ni wrth i ni ddilyn llwybr bws hyfryd Sherpa o Lanberis, i fyny i Ben y Pas, yna i lawr i Feddgelert, gan ddringo i’r bws a dod oddi arni wrth i ni fynd i gasglu sbwriel o fannau poblogaidd allweddol. Mae sbwriel yn denu mwy o sbwriel felly ein nod fydd glanhau’r mannau poblogaidd yma cyn i’r haf prysur ein cyrraedd. Dewch i’n helpu i gadw Eryri mor lân a phrydferth â phosib, wrth arbed petrol yr un pryd!

Lefel ffitrwydd - hawdd

 

Join us as we take the scenic Sherpa bus route from Llanberis, up to Pen y Pass, then down to Beddgelert, hopping on and off as we go to collect rubbish from key view points and beauty spots. Litter attracts litter so we aim to clear these popular spots of any rubbish ahead of a busy summer. 
Help us keep Eryri as clean and beautiful as possible, while saving the petrol!

Fitness level - easy