Cymdeithas Eryri Snowdonia Society


I would like to volunteer

Fill in an application

Already use MyImpactPage.com to volunteer with this organization?
Log in to your account

Caru Eryri/ Care for Snowdonia

 

Caru Eryri: Gwneud gwahaniaeth yn 2021

Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol.

Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd Eryri yn fwy prysur eto.

Dyma pam fod angen eich cymorth chi arnom ni.

Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

Y llynedd, gwelwyd timau o wirfoddolwyr yn crwydro’r ardal yn yr haf, yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr, yn clirio sbwriel ac yn darparu cefnogaeth i wasanaethau prysur y Wardeniaid.

Cwblhawyd gwaith gwych gan y gwirfoddolwyr yma. Eleni mae angen mwy eto i ymuno â’r tîm. Ein nod yw darparu presenoldeb ar fwy o leoliadau dros gyfnod hirach er mwyn helpu mwy o ymwelwyr a chefnogi mwy o gymunedau lleol.

 

Care for Snowdonia: Make a difference in 2021

Unprecedented numbers of people visited Snowdonia last year, eager to enjoy the beautiful National Park.

‘Staycations’ will be massive again in 2021, with people longing for escape after a winter of lockdown, so Snowdonia could be even busier.

This is why we need your help. 

Snowdonia Society is working with Snowdonia National Park Authority, the Outdoor Partnership and the National Trust to run a volunteer programme to help manage visitor impacts.

Last year, volunteer teams were out in high season, giving information to visitors, clearing litter and providing back-up for hard-pressed Warden services.

Those volunteers did a great job. This year an even bigger team is needed.  Our aim is to provide coverage at more locations over a longer season, so more visitors are helped and more local communities supported.

 

Activity Shifts Start End
Adfer Llyn Ogwen/ Llyn Ogwen Deep Clean 1 9/25/2021 9/25/2021
Cader Idris Llwybr Minffordd Path 1 9/26/2021 9/26/2021
Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa 1 9/17/2021 9/17/2021
Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa 1 9/22/2021 9/22/2021
Llwybr Watkin, Llyn Gwynant 0 9/17/2021 9/17/2021
Llwybr Watkin, Llyn Gwynant 1 9/19/2021 9/19/2021
Llwybr Watkin, Llyn Gwynant 1 9/24/2021 9/24/2021
Llwybr Watkin, Llyn Gwynant 0 9/26/2021 9/26/2021
Llyn Dinas, Aberglaslyn 1 9/18/2021 9/18/2021
Llyn Dinas, Aberglaslyn 1 9/25/2021 9/25/2021
Nant Peris & Capel Curig 0 9/17/2021 9/17/2021
Nant Peris & Capel Curig 0 9/24/2021 9/24/2021
Ogwen 1 9/17/2021 9/17/2021
Ogwen 1 9/24/2021 9/24/2021
Ogwen 1 9/19/2021 9/19/2021
Rhyd Ddu-Cwellyn 1 9/18/2021 9/18/2021
Rhyd Ddu-Cwellyn 0 9/25/2021 9/25/2021

Get Social

Mission Statement

 

Cymdeithas Eryri: Ymhyfrydu yn y Parc Cenedlaethol

Sefydlwyd Cymdeithas Eryri yn 1967 a’i nod yw gwarchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri ac i hyrwyddo eu mwynhad er budd pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r ardal, yn awr ac yn y dyfodol.

 

Caru Eryri: Gwneud gwahaniaeth yn 2021

Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol.

Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd Eryri yn fwy prysur eto.

Dyma pam fod angen eich cymorth chi arnom ni.

Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

Y llynedd, gwelwyd timau o wirfoddolwyr yn crwydro’r ardal yn yr haf, yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr, yn clirio sbwriel ac yn darparu cefnogaeth i wasanaethau prysur y Wardeniaid.

Cwblhawyd gwaith gwych gan y gwirfoddolwyr yma. Eleni mae angen mwy eto i ymuno â’r tîm. Ein nod yw darparu presenoldeb ar fwy o leoliadau dros gyfnod hirach er mwyn helpu mwy o ymwelwyr a chefnogi mwy o gymunedau lleol.

 

Snowdonia Society: Passionate about the National Park

The Snowdonia Society, established in 1967, is a member-based registered charity working to protect and enhance the beauty and special qualities of Snowdonia and to promote their enjoyment in the interests of all who live in, work in or visit the area both now and in the future.

Care for Snowdonia: Make a difference in 2021

Unprecedented numbers of people visited Snowdonia last year, eager to enjoy the beautiful National Park.

‘Staycations’ will be massive again in 2021, with people longing for escape after a winter of lockdown, so Snowdonia could be even busier.

This is why we need your help. 

Snowdonia Society is working with Snowdonia National Park Authority, the Outdoor Partnership and the National Trust to run a volunteer programme to help manage visitor impacts.

Last year, volunteer teams were out in high season, giving information to visitors, clearing litter and providing back-up for hard-pressed Warden services.

Those volunteers did a great job. This year an even bigger team is needed.  Our aim is to provide coverage at more locations over a longer season, so more visitors are helped and more local communities supported.