Caru Eryri/ Care for Snowdonia

 

 

Caru Eryri: Gwneud gwahaniaeth yn 2024

Ymunwch â Chymdeithas Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Partneriaeth Awyr Agored a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ein rhaglen wirfoddoli fwyaf. Gyda'n gilydd, byddwn yn rheoli effeithiau ymwelwyr, yn darparu gwybodaeth hanfodol ac yn cefnogi cymunedau lleol.

Gwnaeth gwirfoddolwyr y llynedd waith anhygoel, ond mae angen tîm hyd yn oed mwy eleni. Ein nod yw cwmpasu mwy o leoliadau am dymor estynedig, gan sicrhau mwynhad cynaliadwy o Eryri i bawb.

P'un a ydych chi'n angerddol am yr amgylchedd neu'n dymuno rhoi rhywbeth yn ôl, mae yna rôl i chi. O lanhau sbwriel i addysgu ymwelwyr, mae pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth.

Gadewch i ni wneud 2024 yn flwyddyn o weithredu a chadwraeth yn Eryri. Ymunwch â ni i gadw'r trysor naturiol hwn am genedlaethau i ddod.

Care for Snowdonia: Make a difference in 2024

Join forces with the Snowdonia Society, Snowdonia National Park Authority, Outdoor Partnership, and National Trust in our expanded volunteer program. Together, we'll manage visitor impacts, provide essential information, and support local communities.

Last year's volunteers did an amazing job, but we need an even larger team this year. Our goal is to cover more locations for an extended season, ensuring sustainable enjoyment of Eryri for all.

Whether you're passionate about the environment or simply want to give back, there's a role for you. From litter clean-ups to visitor education, every contribution makes a difference.

Let's make 2024 a year of action and conservation in Eryri. Join us in preserving the area’s natural beauty to preserve its Special Qualities for generations to come.

 

 

Activity Shifts Start End
Abergwyngregyn 1 6/22/2024 6/22/2024
Abergwyngregyn 1 7/5/2024 7/5/2024
Abergwyngregyn 1 7/21/2024 7/21/2024
Casglu sbwriel eithafol / Extreme litter pick, Cwm Clogwyn, Yr Wyddfa. Gyda / with Mike Raine 0 6/28/2024 6/28/2024
Codi sbwriel heriol/ Extreme litter pick, Glaslyn, Yr Wyddfa 1 7/14/2024 7/14/2024
Cynnal a Chadw Llwybr Pyg a Mwynwyr ar y trên/ Footpath Maintenance of Pyg and Miners paths by train, Yr Wyddfa 0 6/21/2024 6/21/2024
Cynnal a chadw llwybrau / Footpath maintenance, Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 7/19/2024 7/19/2024
Cynnal a chadw llwybrau / Footpath maintenance, Llwybr Watkin path, Yr Wyddfa 1 7/3/2024 7/3/2024
Llwybr Llanberis i'r copa / Llanberis Path to the summit, Yr Wyddfa 0 6/28/2024 6/28/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 6/23/2024 6/23/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 7/6/2024 7/6/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 7/27/2024 7/27/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 6/29/2024 6/29/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 7/7/2024 7/7/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 7/12/2024 7/12/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 7/20/2024 7/20/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 7/28/2024 7/28/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 8/2/2024 8/2/2024
Ogwen 1 6/30/2024 6/30/2024
Ogwen 1 7/26/2024 7/26/2024