Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Gwanwyn Glân Cymru - Llwybr Watkin, Nant Gwynant - Spring Clean Cymru

Rydym yn cydweithio gyda Cadw Cymru'n Daclus ar yr ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru.

Y bwriad yw hel sbwriel oddi ar y mynydd cyn i'r tymor prysur ddechrau, gan fod sbwriel yn denu mwy o sbwirel! 

 

We are collaborating with Keep Wales Tidy on the Spring Clean Cymru campaign.

The aim is to collect litter off the mountain before the busy season starts, as litter attracts more litter! 

 

Lefel ffitrwydd/ Fitness level: Cymhedrol / Moderate

Hyd/ Duration: 9:00 - 16:00

Angen gyrru/ Driving required: No