Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Tynnu carneddi / cairn removal, Rhyd-ddu, Yr Wyddfa

Mae angen eich cymorth ar wardeniaid y parc cenedlaethol i chwalu carneddi, sef pentyrrau o gerrig nad oes eu hangen, sy’n cael eu creu ledled y parc.
Mae ethos ‘Gadael dim hoel’ yn fwy na pheidio gadael sbwriel yn unig. Mae’n golygu y dylid gadael y tirlun fel yr oedd pan gyrhaeddoch chi. Rydym yn awyddus iawn i chwalu’r carneddi yma oherwydd effaith weledol ymyrraeth dyn yn ogystal ag erydiad llwybrau cynyddol. 

Ymunwch â ni ar lwybr Rhyd-ddu wrth i ni chwalu pob un o’r carneddi heblaw y rhai sy’n bwysig o ran dilyn y trywydd cywir!

Lefel ffitrwydd - heriol

 

The national park rangers need your help to remove non-essential cairns that are being built all over the park.

The “Leave no trace” ethic, is more than simply not littering. It means that the landscape should be left the same way you found it. The visual impact of human disturbance along with increasing footpath erosion is why we are keen to dismantle these cairns.

Join us on the Rhyd ddu footpath as we remove all but the navigationally important cairns!

Fitness level – Strenuous