Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Ogwen

Lefel ffitrwydd/ Fitness level: Easy

Hyd/ Duration: 9:00 - 15:00

Angen gyrru/ Driving required: No

Disgrifiad y rôl ar gael yma: Disgrifiad Rôl Caru Eryri 

Role description available here:  Care for Snowdonia Volunteer Role Description