Dwylo Diwyd/ Helping Hands - Gwynedd - Adeiladu giât / Gate building, Fferm Llennyrch, Maentwrog

Dewch i ymuno â ni ar y fferm ucheldir hardd hon gyda chefndir godidog o fynyddoedd y Rhinogydd a golygfeydd i’r gogledd tuag at y Moelwynion, Crib Nantlle a’r Wyddfa!
Mae hwn yn gyfle i ddod yn ymarferol gydag amrywiaeth o offer a gweithio ochr yn ochr ag unigolion medrus wrth i ni edrych i adeiladu a gosod giât ar gyfer y toiled compost ar y safle.

Cofrestrwch rŵan!

 

Come join us at this beautifully situated upland farm with a stunning backdrop of the Rhinog mountains and views north towards Moelwynion, Nantlle ridge and Yr Wyddfa!
This is an opportunity to get hands on with a variety of tools  and work alongside skilled individuals as we look to build and install a gate for the compost toilet on site. 

Sign up now!

Schedule Summary

This activity has the following schedule


Date Start Time End Time
Wednesday, June 19, 2024 10:00 AM 3:00 PM