Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Ogwen

Bydd y criw yn cyfarfod ym Methesda ac yn mynd ar y bws i fyny i Ogwen. Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, byddwch yn gallu gweld manylion y lleoliad cyfarfod.

Os ydych yn teithio o gyfeiriad arall, a gwell gennych gwrdd รข ni yn Ogwen, dyma ddolen i amserlen y bws: Timetable T10TCA9 (amazonaws.com) 

 

The group will meet in Bethesda and take the bus up to Ogwen. Once you've signed up for the shift, you'll be able to see the meeting location details.

If you are travelling from another direction and would prefer to meet us at Ogwen, here is a link to the bus timetable: Timetable T10TCA9 (amazonaws.com)