Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Cynnal a chadw llwybrau / Footpath maintenance, Llyn Dinas

Dyddiau cynnal a chadw llwybrau bob mis drwy gydol yr haf, gan gydweithio gyda thîm llwybrau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ledled amrywiaeth o ardaloedd sydd o dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. ​Cewch ddysgu gan yr arbenigwyr sy’n creu ac yn cynnal llwybrau ar dir yr Ymddiriedolaeth drwy gydol y flwyddyn. Fel arfer mae’r gwaith yn cynnwys clirio draeniau’r llwybrau er mwyn rhwystro erydiad gan ddŵr glaw ac ôl-traed. Does dim angen profiad: dewch i ddysgu medr newydd!​

Lefel ffitrwydd - heriol

Monthly footpath maintenance days throughout the summer, working with the National Trust’s footpath team across a variety of areas that the National Trust cares for. ​

Learn from the experts who build and maintain footpaths for the National Trust year-round. This work will usually entail clearing drains from footpaths in order to prevent erosion from rainwater and footfall. No experience necessary: Learn a new skill! ​

Fitness level - strenuous