Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Llwybr Llanberis i'r copa / Llanberis Path to the summit, Yr Wyddfa

Ymunwch a thîm Caru Eryri wrth i ni reoli sbwriel a chefnogi’r gymuned leol Llanberis a darparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr ar y llwybr a’r pentref.

Am y diwrnod hwn, byddwn yn gwneud ein ffordd ar hyd llwybr Llanberis ac yn canolbwyntio ein hymdrechion i fyny ar y copa ei hun cyn disgyn yn ôl i lawr!

Lefel ffitrwydd - heriol iawn

 

Join the Caru Eryri team as we support the local community of Llanberis by managing litter levels and provide information and guidance to visitors on the path and village.

For this day, we will be making our way along the Llanberis path and focusing our efforts up on the summit herself before dropping back down!

Fitness level - very strenuous