Dwylo Diwyd/ Helping Hands - Conwy - Garddio yn Nhŷ Hyll / Gardening at Tŷ Hyll, Betws y Coed

Hoffech chi faeddu eich dwylo wrth gyflawni gwaith cadwraeth ymarferol mewn gardd a choedlan a reolir ar gyfer bywyd gwyllt? 

Ymunwch â ni yn Nhŷ Hyll hyfryd gyda'i gardd sy’n toddi’n naturiol i’r goedlan o’i chwmpas. Gallai'r tasgau gynnwys chwynnu, swyddi cynnal a chadw neu glirio llwybrau.

Cofrestrwch rŵan!

 

Would you love to get your hands dirty with practical conservation work in a garden and woodland managed for wildlife? 

Join us at the lovely Tŷ Hyll with its garden which blends naturally into the surrounding woodland. Tasks may include weeding, maintenance jobs or path clearance.

Sign up now!