Parc Padarn - Clirio rhywogaethau ymledol / Invasive species clearance, Glyn Rhonwy, Llanberis

Byw yn Nyffryn Peris? Beth am ymuno ag un o'n diwrnodau gwirfoddoli Parc Padarn bob pythefnos?

Nod y prosiect cymunedol hwn yw cysylltu pobl leol â rheolaeth barhaus Parc Padarn a chefnogi rhywfaint o’r gwaith gwych sydd eisoes yn cael ei wneud yn yr ardal hon.
Mae Glyn Rhonwy yn cael ei lyncu'n araf gan y rhywogaeth ymledol Buddleia davidii (Butterfly Bush).
Mae'r planhigyn gardd boblogaidd hwn yn achosi problemau gan ei fod yn ymledu'n gyflym ac yn dominyddu ardaloedd naturiol aflonyddgar ar draws ystod eang o amodau.

 

Live in Dyffryn Peris? Why not join one of our fortnightly Parc Padarn volunteer days?


This community-based project aims to connect local people with the ongoing management of Parc Padarn and support some of the great work already being carried out in this area.
Glyn Rhonwy is slowly being engulfed by the invasive species Buddleia davidii (Butterfly Bush).
This popular garden plant is problematic as it rapidly invades and dominates disturbed natural areas across a wide range of conditions.