Caru Eryri - digwyddiadau diolch / Care for Snowdonia - thank you events - Noson Dathlu a pizza / Celebration and pizza evening, Becws Y Fricsan Bakehouse, Cwm y Glo

Gwirfoddolwyr Caru Eryri 2023 - ymunwch â ni i ddathlu llwyddiannau'r haf dros pizza!

Byddwn yn gwneud ein pizzas ein hunain o dan arweiniad yr arbenigwyr yn Becws Y Fricsan a byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â ni am noson o fwyd a sgwrsio!

Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar My Impact, anfonwch e-bost at jen@snowdonia-society.org.uk os oes gennych unrhyw alergeddau neu ofynion dietegol.

Bydd pizza, te a choffi am ddim ar y noson a diodydd eraill ar gael i prynu. 

Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno!

Caru Eryri 2023 volunteers - join us to celebrate the summer's achievements over pizza!

We will be making our own pizzas under the guidance of the experts at Y Fricsan Bakehouse and would love you to join us for an evening of food and catching up!

Once you have signed up on My Impact, please email jen@snowdonia-society.org.uk if you have any allergies or dietary requirements. 

Pizzas, teas and coffees will be free on the night, and other drinks will be available to buy.

We would love to see you there!