Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa

Mae'n bosib cyrraedd y diwrnod yma ar bws / This day is accessible by bus: Sherpa'r Wyddfa | Snowdonia National Park (gov.wales)