Dwylo Diwyd/ Helping Hands - Gwynedd - Rheoli Coedlannau / Woodland management, Coed Felenrhyd, Maentwrog

Rheoli coedlannau

Dewch i gymryd rhan mewn diwrnod o gadwraeth yng nghoedlan hardd Coed Cymerau Isaf. Mae’r goedlan hynafol hon, a amgylchynir gan ddolydd gwyllt, yn hafan i’r ystlumod pedol lleiaf sy’n byw yma a’r tylluanod gwynion sy’n hela ar gyrion y goedlan.
Cewch gymryd rhan gyda’r gwaith o reoli’r goedlan hardd hon drwy gynorthwyo i glirio hen gewyll gwarchod coed a gosod blychau adar a ddewisir yn ofalus. Bydd eich ymdrechion yn gwella cyfleoedd nythu ac yn sicrhau ffyniant bywyd gwyllt yn y cynefin hudolus yma.  

 

Woodland Management

Help us manage the Woodland Trust's rare Atlantic oak woodland, Coed Felenrhyd. We will be removing invasives from the woodland such as conifers and buddleia, as well as installing way markers.
Join us and immerse yourself in one of The Woodland Trust’s largest woods in Wales.  Home to the rare pied flycatchers, lesser horseshoe bats and elusive otters. Not to mention over 25 species of nationally-scarce mosses and liverwort.  
Help us protect their habitat! 

Schedule Summary

This activity has the following schedule


Date Start Time End Time
Wednesday, June 12, 2024 9:45 AM 3:00 PM