Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Cynnal a Chadw Llwybr Llanberis / Footpath Maintenance on Llanberis path, Yr Wyddfa

Mae llawer o ymwelwyr a’r amodau tywydd garw yn golygu bod gwaith i’w wneud bob amser ar lwybrau Eryri.​​

Os ydych chi’n hoffi cerdded mynyddoedd a rhoi cynnig ar helpu, dyma’r diwrnod i chi!

Lefel ffitrwydd - heriol

 

Lots of visitors and the harsh weather conditions mean there’s always maintenance to do on Yr Wyddfa's footpaths. ​​

If you love mountain hiking and getting stuck in, this is the day for you!​

Fitness level - strenuous