Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Gwanwyn Glân Cymru - Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa - Spring Clean Cymru

Rydym yn cydweithio gyda Cadw Cymru'n Daclus ar yr ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru.

Y bwriad yw hel sbwriel oddi ar y mynydd cyn i'r tymor prysur ddechrau, gan fod sbwriel yn denu mwy o sbwirel! Byddwn yn anelu i fynd i'r copa ar y diwrnod hwn.

 

We are collaborating with Keep Wales Tidy on the Spring Clean Cymru campaign.

The aim is to collect litter off the mountain before the busy season starts, as litter attracts more litter! We will be aiming to reach the summit on this day.

 

Lefel ffitrwydd/ Fitness level: Heriol / Demanding

Hyd/ Duration: 9:00 - 16:00

Angen gyrru/ Driving required: No